ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

สื่อประชาสัมพันธ์

ถ้าคุณกำลังอยากพัฒนาธุรกิจคุณให้เเติบโตแบบก้าวกระโดด ถ้าคุณกำลังมองหาแหล่งทุน ถ้าคุณอยากปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเดิม นี่คือ คำตอบ “โครงการ Young Entrepreneur (ติดอาวุธ ส่งเสริมทายาทนักธุรกิจ และนักธุรกิจรุ่นใหม่) ประจำปี 2565 เสริมศักยภาพทางธุรกิจและเร่งสปีดการเติบโตด้วยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ที่หลากหลาย รู้ก่อน ทำก่อน เติบโตก่อน
 รู้ทัน! ทิศทางตลาดและการส่งเสริมของภาครัฐ มองทิศทางตลาดโลก
 สร้างเครือข่ายธุรกิจ! สร้างนวัตกรรม ความแข่งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 เท่าทัน! กฏหมายสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องต้องรู้ ต้องทำ
 เข้าใจ เข้าถึง! การตลาดแบบรู้ใจ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคเศรษฐกิจวิถีใหม่ ด้วยเครื่องมือการตลาดสมัยใหม่
 โอกาส! การเข้าถงแหล่งทุน ทำอย่างไรให้โดดใจแหล่งทุน
——————————————————————————————-
ทายาทผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ พลาดไม่ได้ เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับธุรกิจ นำความรู้ไปต่อยอดในธุรกิจรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างเครือข่ายลูกค้า หรือผู้ประกอบการ SMEs WOW!!! เร่งสปีดธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดกันไปเลย
——————————————————————————————
🚩รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 มิถุนายน 2565 เท่านั้น! 1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 2. การเรียน e-learning รวม 16 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 [สะดวก ผู้ประกอบการสามารถจัดเวลาในการเรียนได้ด้วยตนเอง] 3. การเรียน e-learning รวม 8 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกันยายน 2565 4. กิจกรรม Collaborative Network & Pitching Day (On site-Workshop) ช่วงเดือนตุลาคม 2565 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน 20 ชั่วโมง สร้างเครือข่ายพันธมิตรและคู่ค้า รวม Pitching Day เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอแผ่นโมเดลธุรกิจ แก่คณะกรรมการจากสถาบันการเงินและแหล่งทุน
——————————————————————————————-
🚩ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี (จำนวนจำกัด)
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 062-625-9428 (คุณจิรวัฒน์) https://www.facebook.com/SMEDevelopmentBank #YoungEntrepreneur #SMEBank #เร่งสปีดธุรกิจ

รูปแบบการอบรม/วิทยากร

1.กิจกรรมการสร้างศักยภาพฯ รอบ 500 ราย (E-Learning) 10 วิชา : 16 ชั่วโมง

*รายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.กิจกรรมยกระดับศักยภาพ รอบ 300 ราย (E-Learning) 4 วิชา : 8 ชั่วโมง

*รายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

3.กิจกรรม Collaborative Network & Pitching Day (Onsite 4 ภูมิภาค) รอบ 150 ราย 4 วิชา : 20 ชั่วโมง

*รายชื่อวิทยากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
062 625 9428 (คุณจิรวัฒน์)